مفتخریم كه از سال 1375 و زمان شروع کار با تلاشی پیگیر برای خدمت‌ رسانی و با رعایت ارزش هایی مانند کیفیت، ایمنی و نوآوری توانستیم به جايگاهی شایسته در ميان تولیدکنندگان محصولات کودک در کشور عزیزمان ايران  برسیم .در کنار نیروی انسانی کارآمد و با تکیه بر اهمیت نوآوری به عنوان یکی از پایه های شرکت باور داریم که با بهره گیری و تولید فناوری ها و راه کارهای جدید کیفیت را افزایش دهیم.

برند ما،توانسته است رشدی پایدار را رقم بزند و گام های بلندی در راستای تحقق اهداف و چشم انداز های تعیین شده بـردارد، که این پیشرفت ها و توانمندی ها نتیجه خط مشی و روش كار بهینه حاكم بر برند می باشد که توسط نیروی انسانی آن به انجام رسیده است.