تنظیم ارتفاع سه حالته

پارچه قابل شستشو

تحمل وزن تا 12 کیلو

کنسول موزیکال

قابلیت جمع شدن

هشت چرخ

نزدیک ترین فروشگاه به شما

میتوانید لیست همکاران ما را مشاهده نمایید
همینطور با استفاده از دکمه سفید رنگ، میتوانید با ما تماس بگیرید.

با احترام، تک فروشی مقدور نیست.